Doplňkové penzijní spoření – změny od 2016

V listopadu tohoto roku schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona, která upravuje fungovaní tzv. III. důchodového pilíře – doplňkového penzijního spoření.

Jaké změny nás v kostce čekají a jaké budou jejich dopady?

 • Možnost vyšších daňových odpočtů – až 24 000 Kč/ročně při spoření 3000 Kč/měsíčně

  Komentář: Zajímavá změna, kdy se zdvojnásobuje maximální daňová úspora z dnešních 1 800 Kč na 3 600 Kč v případě, že si odkládáme 3 000 Kč měsíčně. V reálu se však dotkne minima lidí, jelikož průměrná úložka klienta je dnes pouze 704 Kč.

 • Zvýšení hranice pro daňovou úlevu pro zaměstnavatele na 50 000 Kč/ročně (dříve 30 000 Kč)

  Komentář: Podobně jako u daňového zvýhodnění u klientů se mine účinkem i tato úprava, jelikož průměrný roční příspěvek zaměstnavatele do účastnických fondů činí 9 504 Kč.

 • Klesá věk, od kterého může klient peníze vybrat – na 60 let

  Komentář: Pozitivní změna. Výplata naspořených peněz již nebude vázána k důchodovému věku dle státu, ale bude možné vybírat již od 60 let.

 • Výplaty penze z fondu delší než 10 let budou osvobozeny od daně z výnosů

  Komentář: Další pozitivní změna a zvýšení konkurenceschopnosti produktu. V porovnání např. s otevřenými podílovými fondy je to však stále málo. U otevřených podílových fondů neplatíte žádnou daň už po 3 letech investování.

 • Smlouvy bude možné uzavírat na děti

  Komentář: Největší přínos této novinky vidím v tom, že se započetím spoření již v dětském věku se výrazně prodlouží časový horizont spoření. Ten, jak víme, má významný dopad na celkovou výnosnost.

 • V 18 letech je možný výběr až 1/3 naspořených prostředků

  Komentář: Obdoba původní výsluhové penze, kdy bude možné vybrat 1/3 naspořených prostředků po minimálně 10 letech spoření. Otázkou je, zdali je žádoucí vybírat z produktu určeného na penzi již v průběhu života.

 • Státní příspěvek zůstává v rozmezí 90 Kč až 230 Kč při měsíční úložce 1 000 Kč

  Komentář: Beze změny.

 • Můžu si zvolit strategii fondu, do kterého investuji

  Komentář: Beze změny.

Znamená to tedy, že je doplňkové penzijní spoření dobrým produktem na zajištění penze?

Pouze částečně.

Po uvedených změnách bude jistě zajímavější než doposud.

Stále však platí jistá omezení a na úplné zajištění penze není zcela ideální. Jako doplněk osobního penzijního plánu každého z nás si však své místo zcela právem zaslouží.

Závěr:
Největším lákadlem pro většinu lidí zůstává státní příspěvek.

Ten však bohužel v delším čase má jen minimální vliv na celkový výnos.

Na vyšší daňovou úlevu dosáhne vzhledem k průměrné výši úložky jen málokdo.

Kritickými faktory pro konečný výnos zůstávají časový horizont a výběr vhodné strategie.