Jak správně vybrat cestovní pojištění?

Nacházíme se v čase vrcholící lyžařské sezóny. Možná i vy patříte k těm, kteří volí raději zahraniční sjezdovky, než malá česká a mnohdy stejně drahá střediska. Jak se v takovém případě zabezpečit na cestu a jaké cestovní pojištění vybrat?

Především by mělo platit následující: 

Cestuji do zahraničí = musím být pojištěn. Vždy.

Nikdy nespoléhejte jen na tzv. kartičku pojištěnce – Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). Ten vám zajistí pouze zcela základní neodkladnou péči a to pouze ve veřejných zdravotnických zařízeních. Nikoliv u soukromých poskytovatelů zdravotní péče. Více o Evropském průkazu zdravotního pojištění se dozvíte na stránkách Evropské komise, kde je jasně uvedeno, že průkaz nenahrazuje cestovní pojištění a nezaručuje ošetření zdarma. zde (česky)

Takže víme, že potřebujeme soukromé cestovní pojištění.
Jak ho tedy vybrat a co by mělo obsahovat?

  • Základem cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh.

To chrání klienta v případech akutního onemocnění, úrazu nebo úmrtí v zahraničí. Z tohoto pojištění mohou být hrazeny náklady na ambulantní lékařské ošetření, léky a zdravotnický materiál, hospitalizaci, lékařsky neodkladné operace, přeprava nemocného zpět do ČR apod.
Vztahuje se i na zásah záchranných sborů (záchranná služba, hasiči či horská služba) nebo akutní zubní ošetření.

Nedoporučuji u tohoto pojištění uvažovat o nižších než milionových pojistných částkách. Některé pojišťovny nabízejí i neomezený limit.

  • Druhým základním kamenem cestovního pojištění je pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a na majetku.

Toto připojištění vám pomůže, pokud způsobíte v zahraničí škodu třetí osobě při běžných činnostech, jako je rekreace, sport ad.
Škodu může představovat banální poškození vybavení hotelového pokoje. Mnohem nákladnější však mohou být škody na zdraví. Množící se případy srážky lyžařů a následné vymáhání škod mohou způsobit mnoho starostí. Sečtou-li se všechny náklady, které takovou pojistnou událost provází, i nepatrné zranění může stát několik set tisíc a při vážnějších poraněních, s delší dobou léčení nebo trvalými následky, se můžou částky náhrady škody vyšplhat na miliony korun.

Lidé tato nebezpečí podceňují, čímž se vystavují zbytečnému riziku. Stejně jako u léčebných výloh doporučuji pojistnou částku na odpovědnost 1 mil. Kč a výše.

Níže uvádím další rizika, která mohou být pokryta cestovním pojištěním. Osobně je považuji za doplňková a nechávám na zvážení každého, zdali pro něj mají význam:

  • Připojištění cestovních zavazadel nebo sportovního vybavení.

Pojištění chrání před následky škod na zavazadlech nebo věcech osobní potřeby. Může krýt krádež, loupež či poškození zavazadel, ale i jejich zpoždění při letecké přepravě. Součástí pojištění může být i úhrada nákladů na pronájem náhradního sportovního vybavení.

  • Připojištění storna zájezdu.

Řeší situace, kdy například z důvodu náhlé nemoci nebudete moci odcestovat. Pokud si např. zaplatíte dopravu, ubytování či rezervujete nějaký poznávací výlet, o velkou část peněz můžete při zrušení cesty přijít. Cestovní kancelář nebo hotel vám může vrátit část z již zaplacených peněz, ale ne vše. K tomu slouží toto připojištění.

  • Připojištění úrazu, trvalých následků nebo smrti.

Pojišťovna vám zaplatí v situacích, kdy dojde ke zranění či vážnějším úrazům, které vám způsobí trvalé následky či smrt. Považuji toto připojištění za zbytečné a drahé, pokud máte uvedené situace správně zajištěny jinými produkty – zejména životním pojištěním.

  • Asistenční služby.

Připojištění asistenčních služeb bývá v základním rozsahu součástí většiny nabízených produktů. Umožní vám konzultovat v rodném jazyce nenadálé situace. Služba vám může poradit, jak postupovat při onemocnění nebo úrazu. Řekne Vám, kde naleznete zdravotnické zařízení, které vás ošetří, případně vám přímo domluví návštěvu či zajistí tlumočení. Pomůže zorganizovat potřebné transporty v místě pobytu ale také do České republiky.

Pozn. 1 Není pojištění jako pojištění. U lyžování se např. pojištění vztahuje ve většině případů pouze na vyznačené sjezdové tratě. Také pojištění zavazadel či storna zájezdu může skrývat spoustu podmínek nebo výluk. Proto nezapomínejte číst pojistné podmínky nebo vše konzultujte s vaším finančním poradcem.

Pozn. 2 V praxi se setkávám s tím, že někteří lidé mají cestovní připojištění např. v ceně své kreditní karty. Ano, i toto pojištění lze samozřejmě využít. Než se však na takové pojištění spolehnete, pečlivě si prostudujte, na co a v jakém rozsahu se vztahuje a buďte opět pozorní při čtení výluk z pojištění, kterých nemusí být málo.

Vzhledem k ceně cestovního pojištění v řádu desetikorun za den, je lepší být pojištěný dvakrát než vůbec. Následky chybějícího pojištění mohou být fatální…