Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje.

My odpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.

Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR.

Kdo jsme

Správcem osobních údajů je Bc. Ondřej Stejskal, Mládežnická 1567/6, 736 01, Havířov – Podlesí, IČ 76624447, který provozuje webovou stránku na adrese: https://www.ondrejstejskal.cz.

Kontaktní údaje správce jsou email: ondrej@ondrejstejskal.cz, telefon: (+420) 775 703 775.

Vaše osobní údaje zpracováváme z pozice správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Jaká osobní data sbíráme a proč je sbíráme

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami svěříte, a to pro naplnění těchto účelů:

 • základní marketing – zasílání novinek a obchodních sdělení

Vaše osobní údaje (e-mail, telefon nebo jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení.

 • vyřízení Vaší objednávky, poskytování služeb.

Jste-li naším zákazníkem a máme vykonávat práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu, potřebujeme Vaše osobní údaje (fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů nebo vedení účetnictví.

 • pokročilý marketing

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také nabídky třetích stran nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na sociálních sítích.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu.

Ve všech případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu nebo prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Jak dlouho budou Vaše údaje zpracovávány nebo uchovávány

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů po dobu 7 let od ukončení smluvního vztahu
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 7 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu

S kým Vaše data sdílíme

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující marketingové služby.

Nepředáváme Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Vaše práva

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním pomocí odhlašovacího odkazu nebo prostřednictvím našich kontaktních údajů
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů

Zabezpečení a ochrana Vašich osobních údajů

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů.

Přijali jsme technická opatření k zabezpečení datových úložišť (zejména: antivirový program, zálohování, šifrování)

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Zásady používání souborů cookies

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookies. Soubory cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.

Více o cookies např. zde.

Soubory cookies tak pomáhají např.:

 • ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi,
 • při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat,
 • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji. Na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům,
 • pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.

Jak odmítnout používání souborů cookies

Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

Používáním tohoto webu s tímto zpracováním cookies souhlasíte.

 Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.